zartamaentransparenten blanc

Creativitat i Salut des de la Tècnica Alexander

Técnica Alexander

Tècnica Alexander

Creativitat i Salut

Agenda

El Trancurs del Riu

Escrits i notícies d’Elena Castelar Garriga – Zart

Associació sense ànim de lucre, que promou projectes holístics i integradors, relacionant i tenint en compte la cultura, la salut, l’educació i temes socials,

Així com generar benestar i ocupació.

Aquesta associació es crea, després de la diada-festa amb el mateix nom, realitzada el dia 10 de setembre del 2011 a la plaça Narcisa Freixas. Fent un homenatge al lloc i a les persones que hi viuen o hi han viscut i amb una especial estimació a la pròpia Narcisa Freixas.

Elena Castelar Garriga

Llicenciada en Tècnica Alexander per l’ A.T.C.A. d’Amsterdam i forma part de: S.T.A.T. (The Society of Teachers of the Alexander Technique de Londres) i A.P.T.A.E. ( Asociación de profesores de Tecnica Alexander de España).

Graduada en tècniques Pictòriques per l’escola Oficial d’Art de Vic.

Llicenciada en Interpretació per l’Isnstitut del Teatre de Barcelona.

Postgrau en D.C.C. Desenvolupament Cultural Comunitari-Canvi Social a través de l’Art per l’ajuntament de Granollers i UAB

Share This