zartamaentransparenten blanc

Creativitat i Salut des de la Tècnica Alexander

Tècnica Alexander

Creativitat i Salut

Agenda

El Trancurs del Riu

Escrits i notícies d’Elena Castelar Garriga i Zart

Associació sense ànim de lucre, que promou projectes holístics i integradors, relacionant i tenint en compte la cultura, la salut, l’educació i temes socials,

Així com generar benestar i ocupació.

Aquesta associació es crea, després de la diada-festa amb el mateix nom, realitzada el dia 10 de setembre del 2011 a la plaça Narcisa Freixas. Fent un homenatge al lloc i a les persones que hi viuen o hi han viscut i amb una especial estimació a la pròpia Narcisa Freixas.

Associació “Relats de l’Alzina”

Elena Castelar Garriga

Llicenciada en Tècnica Alexander per l’ A.T.C.A. d’Amsterdam i forma part de The Society of Teachers of the Alexander Technique de Londres